På nørrevang tilbyder vi det bedste internet

Her på nørrevang har vores gæster længe efterspurgt bedre internet på vores hotel. Derfor har vi i 2020 valgt at investere mere end vi normalt gør i internet. Fra nu af vil vi tilbyde helt op til 300 mbit internet til alle vores kunder fra kun 50 kr per ophold. Dækningen skulle være langt bedre end normalt, og vi håber at I vil blive glade for den. Vores udbyder, Hiper, har lovet os, at alle hotelgæster kan streame film på samme tid uden at nogle vil opleve huller i forbindelsen.

Da vi skulle finde det bedste internet på markedet gik vi direkte ind og ledte på internettet. Det er måden man finder nyt internet nu til dags, og derfor var det også vores første indskydelse. Vi fik derfor Hiper ud og lægge kabler ind i vores bygning. Det gjorde de gratis, da vi ikke havde lagt kabler i vores bygning i forvejen. Til gengæld skulle vi binde os i minimum ét år. Det havde vi ikke noget imod, så det gjorde de med det samme.

Sådan logger du på vores internet

Når du ankommer til hotellet skal du sige i receptionen at du gerne vil på internettet. Så vil vores søde receptionister give dig et stykke papir som indeholder brugernavn og adgangskode til internettet. Du skal derefter logge på vores åbne internet og indtaste brugernavn og kodeord. Så vil du få adgang til vores internet hvor du kan streame og hygge dig på internettet. Vi har dog blokeret for voksne sider, så dem kan du ikke hygge dig med på hotellets internet.

Vi har rigtig godt mobilt dækning på vores hotel også, og har du derfor en telefon hvor du kan dele internettet skal du bare gøre det. Så kan du både spare nogle penge, men der er heller ingen der kan kigge med på hvad du laver.